თორნიკე ჩივაძე: გადასახადები, უთანასწორობა და კეთილდღეობა

სიმდიდრის ლომის წილი “დაუმსახურებელია”, ამიტომ, მისი დაბეგვრა საზოგადოების მიერ საკუთარი რესურსების უკან დაბრუნება შეიძლება იყოს.

უთანასწორობა თომას პიკეტის პერსპექტივიდან

პიკეტი გვეუბნება, რომ საბაზრო ეკონომიკას ახასიათებს ბუნებრივი ტენდენცია უთანასწორობისაკენ , ანუ მდიდრებს და ღარიბებს შორის ნაპრალის გაღრმავებისკენ სვლისა.