ეს იქნება პირველი თაობა, რომელიც გამოიმუშავებს უფრო ნაკლებს, ვიდრე მათი მშობლები

ახალგაზრდებისათვის სიტუაცია ძალზედ სავალალოა. მათ განიცადეს დიდი რეცესიისგან გამოწვეული მნიშვნელოვანი წნეხი.