ქამრების შემოჭერას ალტერნატივა არ აქვს? ეს მითი უკვე დანგრეულია!

სოციალ-დემოკრატიული პარტიები, რომლებმაც აირჩიეს ქამრების შემოჭერის საპირისპირო პოლიტიკები, გაცილებით უკეთეს შედეგებს იღებენ, ვიდრე მათი მეგობარი პარტიები.

ქართველობის და საქართველოს კონსერვაციის (შენარჩუნების, დაცვის) პოლიტიკა

ჩვენს მოცემულობაში, ეკონომიკური ნაციონალიზმი (რომელიც აუცილებელი პირობაა კულტურისა და ფიზიკური გარემოს დაცვისთვის) ყველაზე ეფექტური და ჯანსაღი ტიპის ნაციონალიზმია.

XXI საუკუნის ეკონომიკისა და ეკონომისტების ტრანსფორმაციის 7 მეთოდი

XXI საუკუნე ბევრად უფრო ამბიციური და გლობალური ეკონომიკური მიზნისაკენ ისწრაფვის: პლანეტაზე არსებული რესურსები და საშუალებები თანხვედრაში უნდა მოვიდეს ყველას საჭიროებებთან.