რატომ არ მიხარია ‘ქლაბინგის’ ბუმი საქართველოში – რამდენიმე სიტყვა ესკაპიზმის შესახებ

ესკაპისტური ქცევა გახდა მთელი საზოგადოებებისთვის და თვით სახელმწიფო პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი.