ფასების ბუშტი საკუთრებაზე

როგორ იბერება ფასების ბუშტი საკუთრებაზე და რატომ გასკდება? ამერიკის ცენტრალური ბანკი ყიდულობს სახელმწიფო ობლიგაციებს (Quantitative Easing), რითაც სახელმწიფო სესხს აიაფებს (სახელმწიფოს ნაკლები ინტერესის გადახდა უხდება).  ფინანსური კაპიტალი უფრო დიდი მოგების საძებნელად აწყდება აქციების ბირჟას და ყიდულობს სხვა საკუთრებას (სახლებს, მიწას, ა.შ.). საკუთრებაზე (აქციონერულ კაპიტალზე) ფასები მატულობს (აისახება “დოუ ჯონსის” ინდექსის ზრდაზე, მაგალითად), რაც საკუთრებით ვაჭრობას […]