უთანასწორობა თომას პიკეტის პერსპექტივიდან

პიკეტი გვეუბნება, რომ საბაზრო ეკონომიკას ახასიათებს ბუნებრივი ტენდენცია უთანასწორობისაკენ , ანუ მდიდრებს და ღარიბებს შორის ნაპრალის გაღრმავებისკენ სვლისა.

სოციალური სამართლიანობა – ახალი წესრიგი XXI საუკუნის მსოფლიოსათვის

კაცობრიობა განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის. სოლიდარობა და სოციალური სამართლიანობა სახელმწიფოს, ან სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მხოლოდ კეთილი ნება აღარ არის.

პოლიტიკური მიზეზები, პოლიტიკური გადაწყვეტის გზები

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აბსოლუტურად მართალია იმაში, რომ უთანასწორობა ცუდია სტაბილურობისთვის, თუმცაღა სანამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დოკუმენტირებულად დაადასტურებდა, ,,გაეროს ექსპერტთა კომისიამ საერთაშორისო სავალუტო რეფორმებისა და ფინასური სისტემის” შესახებ, მზარდი უთანასწორობა 2008 წლის დიდი რეცესიის გამოწვევის ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად განსაზღვრა. წიგნში ,,უთანასწორობის ფასი” მე ვსაუბრობ იმ არხებზე, რომლითაც უთანასწორობა ჩვეულებრივ იწვევს არასტაბილურობას, რაც ცხადად გამოჩნდა თანამედროვე კრიზისის […]

რატომ უფასო განათლება

რაც უნდა დამაინტრიგებლად, უცნაურად და უტოპიურად ჟღერდეს, ლაბორატორია 1918-ის მთავარი მოთხოვნა უფასო განათლებაა. ეს იყო ჩვენი მთავარი ლოზუნგი სამოქალაქო სოლიდარობის აქციაზეც. იქიდან გამომდინარე, რომ განათლება ადამიანის უფლებაა, მისი რეალიზების საშუალებაც უნდა არსებობდეს. არ შეიძლება უფლების რეალიზება მდიდრებს მეტად შეეძლოთ ვიდრე ღარიბებს. თუ სახელმწიფო ვერ ახერხებს ადამიანის უფლებების რეალიზებისთვის საჭირო გარემოს შექმნას და მხოლოდ პასიურად აღიარებს […]