სამხრეთ კორეის ეკონომიკური განვითარება და რჩევები საქართველოსთვის

“თუ ერი ხელს ჩაკიდებს ერთმანეთს განვითარებისათვის, როგორც ეს სამხრეთ კორეაში მოხდა, მისთვის არაფერი აღარ იქნება შეუძლებელი”

ტატო ხუნდაძე: მცირე და არაეფექტური ბიუროკრატია

საქართველოში არსებობს მითები იმის თაობაზე, რომ ქართული ბიუროკრატია საკმაოდ დიდია და უზარმაზარი ფული იფლანგება უფუნქციო სახელმწიფო აპარატის შენახვაში.

“უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონში შესატან ცვლილებათა პროექტთან დაკავშირებით

საზოგადოებაში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა კანონპროექტის ერთ პუნქტს (მე-7 მუხლის 1 პუნქტის პ) ქვეპუნქტი),  რომლისმიხედვითაც რექტორის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, განათლების მინისტრი პრემიერ–მინისტრს წარუდგენს კანდიდატურას, ხოლო ამ უკანასკნელს ენიჭება კანდიდატურის დანიშვნის პრეროგატივა. ოპონენტები ამ ცვლილებას მიიჩნევენ უნივერსიტეტთა ავტონომიის ხელყოფად და მთელი აკადემიური პერსონალის შეურაცხყოფად. ჩვენი პოზიცია შემდეგია: ჩვენთვის სრულიად აშკარაა, რომ  განათლების სისტემა დღესდღეობით სავალალო სიტუაციაშია. […]

უფასო წიგნების პრობლემა

სასკოლო წიგნების უფასოდ დარიგებას დიდი მითქმა-მოთქმა მოჰყვა. როგორც მოსალოდნელი იყო, განსაკუთრებულმა შფოთმა მოიცვა ბანაკი, რომელიც აქამდე მხოლოდ სოციალ-დარვინიზმის მთლად ველური ფორმის ქადაგებაში იყო შემჩნეული. ისინი ‘დარდობენ’, რომ მდიდრებისთვის დაზოგილმა ფულმა – სოციალური სამართლიანობის (სიტყვა თანასწორობას ჯერ ერიდებიან) დამყარებას ძირი გამოუთხარა. მე კი ვფიქრობ, რომ სასკოლო წიგნების უფასოდ დარიგება ძალიან კარგი რამაა. რატომ? – ამის და საერთოდ, არაფრის […]