პოლიტიკური მიზეზები, პოლიტიკური გადაწყვეტის გზები

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აბსოლუტურად მართალია იმაში, რომ უთანასწორობა ცუდია სტაბილურობისთვის, თუმცაღა სანამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დოკუმენტირებულად დაადასტურებდა, ,,გაეროს ექსპერტთა კომისიამ საერთაშორისო სავალუტო რეფორმებისა და ფინასური სისტემის” შესახებ, მზარდი უთანასწორობა 2008 წლის დიდი რეცესიის გამოწვევის ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად განსაზღვრა. წიგნში ,,უთანასწორობის ფასი” მე ვსაუბრობ იმ არხებზე, რომლითაც უთანასწორობა ჩვეულებრივ იწვევს არასტაბილურობას, რაც ცხადად გამოჩნდა თანამედროვე კრიზისის […]