უთანასწორობა თომას პიკეტის პერსპექტივიდან

პიკეტი გვეუბნება, რომ საბაზრო ეკონომიკას ახასიათებს ბუნებრივი ტენდენცია უთანასწორობისაკენ , ანუ მდიდრებს და ღარიბებს შორის ნაპრალის გაღრმავებისკენ სვლისა.