თორნიკე ჩივაძე: გადასახადები, უთანასწორობა და კეთილდღეობა

სიმდიდრის ლომის წილი “დაუმსახურებელია”, ამიტომ, მისი დაბეგვრა საზოგადოების მიერ საკუთარი რესურსების უკან დაბრუნება შეიძლება იყოს.

მიშა – ჯოკერფეისი; ჰეროიკულობის პრედიკატი ქართულ პოლიტიკაში

მიშა, თავისი კონტექსტიდან გამომდინარე, დგას ამოცანის წინაშე, როგორ გახდეს გმირი, ისე რომ საგმირო საქმეებზე საავტორო უფლებები არ გამოაცხადოს