ლაშა ხარაზი: ვინ არის პოლიტიკოსი?

ამ ნაწერში ჩვენ პოლიტიკოსის შესახებ ვკითხულობთ, ესე იგი, ვკითხულობთ იმის შესახებ, ვისი საშუალებითაც პოლიტიკა გამოთქვამს საკუთარ თავს.