ერიკ რეინერტი: „ეპოქის სული“ გარდამავალ პერიოდში – როგორ გამდიდრდნენ მდიდარი ქვეყნები და რატომ რჩებიან ღარიბი ქვეყნები სიღარიბეში

„ეპოქის სული“ გარდამავალ პერიოდში – როგორ გამდიდრდნენ მდიდარი ქვეყნები და რატომ რჩებიან ღარიბი ქვეყნები სიღარიბეში