იანის ვარუფაკისი და დევიდ მაკუილიამსი: რაოდენობრივად გაზომვის ტირანიაზე

“ყველაფერი ის, რაც ითვლება მნიშვნელოვანი არაა. ისევე როგორც, ყველაფერი ის რაც მნიშვნელოვანია, შეუძლებელია დაითვალოს.”