მსოფლიო მომავალ საუკუნეში: მემარცხენე ფუტურისტული ხედვა

ფართო გაგებით „მემარცხენეები“ არა მხოლოდ მოქალაქეთა უფლებების, არამედ მათი შესაძლებლობათა თანასწორობის მხარდამჭერებს წარმოადგენენ.