ჯორჯო აგამბენი: რა არის აპარატი?

ავტორი: ჯორჯო აგამბენი ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხები ფილოსოფიაში მნიშვნელოვან რამეს წარმოადგენენ. ერთხელ, ჩემს მიერ მეტად პატივცემულმა ფილოსოფოსმა თქვა, ტერმინოლოგია აზროვნების პოეტური მომენტი არისო. ეს იმას სულაც არ ნიშნავს, თითქოს ფილოსოფოსები თავიანთ ტექნიკურ ტერმინოლოგიას აუცილებლად უნდა განსაზღვრავდნენ. პლატონს სულაც არ განუნასზღვრავს Idea, მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტერმინი. სხვები კი, მაგალითად ლაიბნიცი და სპინოზა, ამჯობინებდნენ საკუთარი ტერმინები უფრო გეომეტრიულად […]