იალტის წესრიგი უნდა დასრულდეს

დღევანდელი გაერო უფრო ინერციულად ფუნქციონირებს ვიდრე ეფექტურად. არაეფექტურობის მიზეზი არა იმდენად გაეროს დამაარსებელ სახელმწიფოთა(აშშ, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, სსრკ) ურთიერთანტაგონიზმი, რამდენადაც მათი სტატუსის ლეგიტიმაციის გამყარების მცდელობებია. ხუთივეს პრივილეგირებულობას ამყარებს მხოლოდ ერთი არგუმენტი_ „მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება“. მეორე მსოფლიო იმის შემდეგ გავიდა 80 წელი, ამ პერიოდში შეიცვალა არა მხოლოდ სახელმწიფოები, არამედ ადამიანთა თაობებიც, დღევანდელ 30-35 წლის ადამიანისთვის […]

მიშა – ჯოკერფეისი; ჰეროიკულობის პრედიკატი ქართულ პოლიტიკაში

მიშა, თავისი კონტექსტიდან გამომდინარე, დგას ამოცანის წინაშე, როგორ გახდეს გმირი, ისე რომ საგმირო საქმეებზე საავტორო უფლებები არ გამოაცხადოს

როგორ სამარდება დემოკრატია წვრილმანი პრაქტიკებით?

დემოკრატია არ გულისხმობს მხოლოდ მსხვილ, ფორმალურ პროცედურებს. ის არ მოიცავს მხოლოდ სწორად დანაწილებულ ხელისუფლებას და გამართულ სამართლებრივ სისტემას, არამედ საზოგადოების სისტემასა და მასში უშუალო მოქმედების წესებს