დასაქმება, სოციალური უსაფრთხოება და პიროვნული კავშირები პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში

საქართველოს მაგალითი ეველინ ბაუმანი ეს სტატია 2007 წელს გამოქვეყნდა “საზოგადოების კვლევის ცენტრის” კრებულში, ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მკითხველისთვის საინტერესო და აქტუალურია დღესაც, რათა შევძლოთ საკუთარი წარსულიდან დასკვნების გაკეთება და მომავლის სწორად განსაზღვრა. პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში ზომებმა, რომელიც მოწოდებული იყო მოეხდინათ დაგეგმილი ეკონომიკის გარდაქმნა ნეო-ლიბერალურზე, გამოიწვიეს ღრმა ცვლილებები შრომის ბაზარზე. საბჭოთა რეჟიმის დროს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობისთვის, დასაქმების გარანტიამ […]