ძველი კულტურები, თავისუფალი სოციალიზმი და ადამიანისა და დედამიწის ახლებური ურთიერთკავშირი

საქართველო და სოციალური დემოკრატიის ადგილ-მდებარეობის განსაზღვრა 21-ე საუკუნეში 01.06.2015 ფრანკ ტრემელი და მაია რაზმაძე თარგმნა გიორგი ბრეგაძემ „როცა ადამიანი, გასაჭირიდან გამომდინარე, ადამიანისა და დედამიწის მარტოოდენ ბუნებრივ ურთიერთკავშირს ბოლოს და ბოლოს ტოვებს და რაციონალურად გააზრებულსა და ფორმირებულში გადადის, რომელიც გაფართოების ველურ მისწრაფებას აღვირს ამოსდებს, მაშინ ეს არსებობის მთლიან სფეროზე ახდენს გავლენას და მას არსობრივად შეცვლის. მყარდება […]