საქართველო: ვალი, ბრალი და ნეოლიბერალიზმი

დამოუკიდებლობის პერიოდში დაიმსხვრა ილუზიები იმის შესახებ, რომ „რკინის ფარდის“ მიღმა „სამოთხეა“.