სჭირდება თუ არა ქვეყანას საბინაო პოლიტიკა?

როგორია პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების და საქართველოს გამოცდილება?