სჭირდება თუ არა ქვეყანას საბინაო პოლიტიკა?

➤ “საცხოვრისით უზრუნველყოფის პოლიტიკა: საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოს რეალობა.”

მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ქვეყნებში მოქალაქეების საცხოვრისით უზრუნველყოფა სახელმწიფო და მუნიციპალური პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს წარმოადგენს და მოაზრებულია, როგორც ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება. რა გზა გაიარეს ამ ქვეყნებმა საცხოვრისით უზრუნველყოფის სფეროში? როგორია პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების და საქართველოს გამოცდილება? რა თავისებურებები ახასიათებს დედაქალაქის მუნიციპალურ პოლიტიკას ამ მიმართულებით?

სრულად იხილეთ მოხსენების ვიდეო ჩანაწერში:

ამავე თემაზე ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ შემდეგი თარგმანები:

 


ფოტო გარეკანზე © Urban Lab • ურბანული ლაბორატორია.

გააზიარეთ საოციალურ ქსელებში
Facebook
Twitter
Telegram
შეიძლება დაინტერესდეთ