ზვიად ავალიანი: რატომ არ ენდობა ქართული საზოგადოების (დიდი) ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი არ ენდობა.

ალბერტ აინშტაინი: რატომ სოციალიზმი?

ინგლისურიდან თარგმნა ზვიად ავალიანმა სტატია დაწერილია 1949 წელს, სოციალისტურ ჟურნალ monthly review-სთვის უნდა გამოთქვას თუ არა საკუთარი აზრი სოციალიზმზე ადამიანმა, რომელიც არ არის ეკონომიკური ან სოციალური საკითხების სპეციალისტი? რამდენიმე მიზეზის გამო ვფიქრობ, რომ უნდა გამოთქვას! მოდით თავდაპირველად განვიხილოთ ეს საკითხი მეცნიერული ცოდნის გადასახედიდან. მაგალითად: გარეგნულად შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ ასტრონომიასა და ეკონომიკას შორის არსებითი მეთოდოლოგიური განსხვავება […]