ლევან გელაშვილი: ინტერაქციული კინო

ინტერაქციული მწერლობა ერთგვარი წიგნი თამაშია, სადაც ავტორი მოვლენის განვითარების რამდენიმე შესაძლო ვარიანტს სთავაზობს მკითხველს. მკითხველს წინასწარგანსაზღვრული დამოუკიდებლობის ფარგლებში ენიჭება თავისუფლება. ავტორი ყვება ამბავს და უეცრად მიმართავს მკითხველს. ფული გინდა თუ საიდუმლოს გაგება? თუ ფული გინდა გადადი მე-18 გვერდზე, თუ საიდუმლო გსურს შეიტყო გადადი 35-ე გვერდზე. ან: მეზღვაურები შიშის გამო რჩებიან გემზე და ვერ ბედავენ გადახტნენ […]