ნინო ხელაია: უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დაფინანსების პრობლემა

ქვეყანაში უმაღლესი განათლების სახელმწიფო ინვესტიცია ძალიან დაბალია.

ნინო ხელაია: დისკურსების ლოკალიზაცია, როგორც ცნებების დროსა და სივრცეში აღქმის ხელისშემშლელი ფაქტორი

ავტორი: ნინო ხელაია ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი. © European.ge ორი დღის წინ გამოქვეყნდა ბაქარ ბერეკაშვილის სტატია პოსტკომუნისტურ საზოგადოებებში სოლიდარობის კრიზისის და მისი შესაძლო დაძლევის გზების მონახვის შესახებ. მოცემული სტატია სწორედ მისი წერილით წამოწყებული დისკუსიის განვრცობას წარმოადგენს. ამ სტატიაში შევეცდები ავხსნა, თუ რატომ შეიძლება სოლიდარობის კრიზისის, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პრობლემატური დისკურსის ლოკალიზაციამ არასრული […]

დეკრეტული შვებულების პოლიტიკა დამოუკიდებელ საქართველოში

ავტორი : ნინო ხელაია

ძველი კულტურები, თავისუფალი სოციალიზმი და ადამიანისა და დედამიწის ახლებური ურთიერთკავშირი

საქართველო და სოციალური დემოკრატიის ადგილ-მდებარეობის განსაზღვრა 21-ე საუკუნეში

არგუმენტები 94-ე მუხლის წინააღმდეგ კონსტიტუციონალიზმის პერსპექტივიდან

ცვლილებათა პაკეტის საჯარო განხილვებიდან გამოიკვეთა შემდეგი სიტუაცია.

როგორ და სად იქმნება ცოდნა ჩვენი საზოგადოების შესახებ?

თეორია საზოგადოების შესახებ, არ შეიძლება დაცლილი იყოს მორალური და პოლიტიკური განზომილებებისგან.