1 მაისი – ფასადის მიღმა

ავტორი: გიორგი ღვინჯილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, პირველ მაისს მანიფესტაციის მონაწილეებმა დაარღვიეს საზოგადოებრივი წესრიგი და  ალბათ შეუძლებელია ამ მანიფესტაციის უფრო ლაკონურად და ზუსტად დახასიათება.  სტუდენტების ჟესტი  მიზნად ისახავდა რადიკალური დისკურსის ჩასახვას, და ამ კუთხით მანიფესტაცია შედგა. წესრიგი, რომელიც პირველ მაისს დაირღვა, ბევრად უფრო დოგმატური, აგრესიული და სახიფათოა ვიდრე რელიგიური ფუნდამენტალიზმი და სხვა სახის იდეოლოგიური თუ […]