სოციალური დაზღვევის სივრცე შვედეთში

შვედეთის სამეფოში სოციალური დაზღვევის სისტემა გარდაქმნას განიცდის. სოციალური დაზღვევის ძველი სქემით სარგებლობენ მხოლოდ 1937 წლამდე დაბადებული დასაქმებულები და თვითდასაქმებულები, რომელთა წლიური შემოსავალი აღემატებოდა 43300 შვედურ კრონას. განსაკუთრებით მაღალი შემოსავლების ქონე დასაქმებულთა და თვითდასაქმებულთათვის მოქმედებს პრემიალური საპენსიო სქემა. ამ სქემების განსხვავების მიუხედავად ქვეყანაში დამკვიდრებულია პრინციპი `შვედეთის სამეფოში დასაქმებული ყველა ადამიანი უზრუნველყოფილი იქნეს სოციალური დაზღვევის გარანტიებით~. სოციალური […]