მილიტარიზმი VS კეთილდღეობა

ლევან მურადაშვილი ყოველი დამოუკიდებელი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან საკითხთა წრეს მიეკუთვნება ეკონომიკის მილიტარიზაციის საზღვრების დადგენა. სანამ უშუალოდ იმის გამორკვევას დავიწყებდეთ, თუ რა შედეგები შეიძლება მოუტანოს მილიტარიზმმა საზოგადეობის კეთილდღეობას, მანამდე მოკლედ დავახასიათოთ თუ რა არის ზოგადად ეკონომიკის მილიტარიზაცია. შემდგომ კი სხვადასხვა ისტორიულ მაგალითების მოშველიებით გამოვარკვიოთ, როგორ ზემოქმედებს მილიტარიზაცია ქვეყნის კეთილდღეობაზე ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ თუ სხვ. ასპექტებში. ყველაზე მარტივად, ეკონომიკის […]