სოციალური სამართლიანობა – ახალი წესრიგი XXI საუკუნის მსოფლიოსათვის

კაცობრიობა განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის. სოლიდარობა და სოციალური სამართლიანობა სახელმწიფოს, ან სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მხოლოდ კეთილი ნება აღარ არის.

XXI საუკუნის ეკონომიკისა და ეკონომისტების ტრანსფორმაციის 7 მეთოდი

XXI საუკუნე ბევრად უფრო ამბიციური და გლობალური ეკონომიკური მიზნისაკენ ისწრაფვის: პლანეტაზე არსებული რესურსები და საშუალებები თანხვედრაში უნდა მოვიდეს ყველას საჭიროებებთან.