დაივიწყეთ პრო-ბიზნეს რიტორიკა: მდიდრების მთავრობა, სინამდვილეში ბიზნესის წინააღმდეგია

დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა, რომელიც მსგავს რამეს ჩადის, არღევეს საკუთარ სამსახურებრივ მოვალებებს.