ინტელექტუალური თანმიმდევრულობის დაკარგვა

ვაგრძელებთ მორიგი საინტერესო ფრაგმენტის დადებას ნობელის პრემიის ლაურეატის ჯოზეფ სტიგლიცის წიგნიდან “გლობალიზაცია და მისი თანმდევი უკმაყოფილება.” კეინსის დროინდელი ფონდიდან დღევანდელობამდე კეინსის (საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინტელექტუალური ნათლიის) დამოკიდებულებაში ფონდისა და მისი როლის მიმართ, გარკვეული ინტელექტუალური თანმიმდევრულობა არსებობდა. კეინსმა განსაზღვრა ბაზრების წარუმატებლობის მიზეზი _ ბაზრის ფუნქციონერებისათვის აუცილებელი იყო კოლექტიური ქმედება. მას აღელვებდა ის, რომ ბაზრების დამოუკიდებელად ფუნცქიონირებას […]