პიერ ბურდიე: საჭიროა სხვა სახელმწიფო!

European.ge – გთავაზობთ ფრანგ სოციოლოგ პიერ ბურდიესა და გერმანელ მწერალ გიუნტერ გრასს შორის 1999 წელს გამართულ სატელევიზიო დისკუსიას. დიალოგი შეეხება იმდროინდელ ევროპულ საზოგადოებაში არსებული ისეთი საკითხების კრიტიკულ გააზრებას, როგორებიცაა გლობალური ნეოლიბერალიზმის აღზევების ფონზე წარმოქმნილი კრიზისები ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, საგანმანათლებლო, სოციალურ და შრომით სივრცეში, რაც საბოლოოდ მიდის საერთო ევროპული კულტურის კრიზისამდე. ისინი ყურადღებას ამახვილებენ იმ ტრადიციის გაქრობის საფრთხეზე, რაც ევროპული საზოგადოების მთავარ […]