დემოკრატიზაციის მტერი – ელიტების ფაშიზმი

ქართულ დემოკრატიას ყავს ერთ-ერთი ყველაზე ვერაგი მტერი _ ელიტები, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად არიან დაინტერესებულნი საზოგადოების გახსნილობასა და მოქალაქეთა თანასწორობაში. ელიტები შეიძლება შეიქმნას ყველა ფენაში და ყველა სფეროში _ პოლიტიკაში, მედიაში, არასამთავრობო სექტორში, კულტურაში და ა.შ. მათი უმთავრესი მიზანია ექსკლუზიურობის შენარჩუნება და მისი ძალაუფლებასა ან ფულში კონვერტირება. ასეთი ელიტები თავისთავად არ არიან დაინტერესებულნი საზოგადოების განვითარებაში, რადგან […]