სამხრეთ კორეის ეკონომიკური განვითარება და რჩევები საქართველოსთვის

“თუ ერი ხელს ჩაკიდებს ერთმანეთს განვითარებისათვის, როგორც ეს სამხრეთ კორეაში მოხდა, მისთვის არაფერი აღარ იქნება შეუძლებელი”