ნაირა გელაშვილი: „შეზიარებულთა“ ქვეყანა

European.ge თავის მკითხველს სთავაზობს ქართველი მწერლის, მთარგმნელისა და პუბლიცისტის, ნაირა გელაშვილის წერილს, რომელიც ადრე გამოქვეყნდა. თუმცა, დღევანდელი კონტექსტის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ვაქვეყნებთ ჩვენს ვებ-გვერდზე. კარგა ხანია ქართულ ტელეარხებს აღარ ვუყურებ. წერტილოვანი გამონაკლისების გარდა, ეს არის ერთიანად ყვითელი, ქარაფშუტა და ბოროტი ტელესივრცე. ნამდვილი ეროვნული უბედურება. აქ რომ აზრები ხმიანებს, ის აზროვნების სფეროს არ განეკუთვნება. აქ რომ გრძნობები და საქციელები […]