ალექსანდრა აროშვილი: ცნობიერების ლინგვისტური დაბრკოლებები სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებაში

წერილი ეხება ლოკალურ კონტექსტში არსებულ ძირითადად ენობრივ და საკომუნიკაციო პრობლემებს მემარცხენე აქტივიზმთან მიმართებაში