მაიკლ ჯეკობსი: მწვანე სოციალ-დემოკრატია

© Social Europe 2015 ივანე აბრამაშვილის თარგმანი ჩვენ ვცხოვრობთ კაპიტალიზმის არა ერთ, არამედ ორი კრიზისის ეპოქაში. პირველი – ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც განვითარდა 2008 წლის ფინანსური კრახის შემდეგ – ამაზე ყველამ იცის. მეორე  შედარებით უცნობია. ესაა გლობალური ბუნებრივი გარემოს  კრიზისი. რა თქმა უნდა გარემოს დამცველები 50 წელზე მეტია გვაფრთხილებენ „ბუნებრივი გარემოს კრიზისზე“ იქნებოდა ეს საკვების ქიმიური დამუშავება, […]