ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი საქართველოში შრომის უსაფრთხოების შესახებ

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი სრულად არ შეესაბამება საქართველოს ვალდებულებებს, დაუახლოვდეს ევროკავშირის სტანდარტებს შრომითი უსაფრთხოებისა და სამუშაო ადგილებზე ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში.