ანა დოლიძე: ევროპა ჩვენს ეზოში

ამას წინათ, ბოდბის მონასტერში მოვხვდი რამდენიმე დღით.. ევროპა, რომელსაც სადღაც შორს ვეძებთ, სწორედ რომ აქაა შუაგულ კახეთში.