მაიკლ ჯეკობსი: მწვანე სოციალ-დემოკრატია

© Social Europe 2015 ივანე აბრამაშვილის თარგმანი ჩვენ ვცხოვრობთ კაპიტალიზმის არა ერთ, არამედ ორი კრიზისის ეპოქაში. პირველი – ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც განვითარდა 2008 წლის ფინანსური კრახის შემდეგ – ამაზე ყველამ იცის. მეორე  შედარებით უცნობია. ესაა გლობალური ბუნებრივი გარემოს  კრიზისი. რა თქმა უნდა გარემოს დამცველები 50 წელზე მეტია გვაფრთხილებენ „ბუნებრივი გარემოს კრიზისზე“ იქნებოდა ეს საკვების ქიმიური დამუშავება, […]

დენი როდრიკი: ნაადრევი დე-ინდუსტრიალიზაციის საფრთხეები

დენი როდრიკი გახლავთ ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი საერთაშორისო პოლიტეკონომიაში. განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობამ, განვითარების დღევანდელ დონეს მიაღწიეს კარგად ნაცნობი ინდუსტრიალიზაციის გზის გავლის საშუალებით. სამრეწველო ინდუსტრია – ტექსტილი, ავტომობილების და ლითონის წარმოება – წარმოიშვა ტრადიციული ხელსაქმისა და გილდიების სისტემის ნანგრევებზე, რამაც თავის მხრივ ხელი შეუწყო აგრარული საზოგადოებების ურბანულ ფორმებში ტრანსფორმაციას. გლეხები გადაიქცნენ ქარხნის მუშებად. ამ პროცესმა საფუძველი ჩაუყარა, […]