ზიგმუნტ ბაუმანი: მერიტოკრატიის მერყევი პერსპექტივების შესახებ

© Social Europe მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც ყველაზე პრესტიჟულ აკადემიურ დიპლომებს გასცემენ – ინსტიტუტები, რომლებიც უხვად კვებავენ სოციალურ პრივილეგიებს ან სულაც სხვადასხვა ტიპის სოციალური დეპრივაციის კომპენსირების მექანიზმებად წარმოგვიდგებიან, წლიდან წლამდე თანმიმდევრულად და შეუჩერებლად შორდებიან “სოციალურ” ბაზარს და შედეგად კიდევ უფრო მეტად დისტანცირდებიან ახალგაზრდების იმ უზარმაზარი მასისგან, რომელთა იმედებიც მომავალში მოსალოდნელი ჯილდოების შესახებ მათ ერთიანად […]