ზვიად ავალიანი: რატომ არ ენდობა ქართული საზოგადოების (დიდი) ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი არ ენდობა.