ნაციონალური ნეო-პოპულიზმი

1966 წელს მილტონ ფრიდმანმა ჟურნალ Time-ში შემდეგი შინაარსის ფრაზა დაწერა ‘ერთის მხრივ ახლა ჩვენ ყველა კეინზიანელები ვართ, მეორეს მხრივ კი არავინ არაა კეინზიანელი’. ამ რეპლიკის ადრესატი უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური ისტებლიშმენტი იყო. ამ ფრაზამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი წინასაარჩევნო პერიოდში მემარჯვენეების მიერ ხშირად გამოყენებადი კლიშეს დამკვიდრებას, რომ ’არჩევნების წინ ყველა სოციალისტი ხდება’, ანუ უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, […]