მიშა – ჯოკერფეისი; ჰეროიკულობის პრედიკატი ქართულ პოლიტიკაში

მიშა, თავისი კონტექსტიდან გამომდინარე, დგას ამოცანის წინაშე, როგორ გახდეს გმირი, ისე რომ საგმირო საქმეებზე საავტორო უფლებები არ გამოაცხადოს