დენი როდრიკი: ნაადრევი დე-ინდუსტრიალიზაციის საფრთხეები

დენი როდრიკი გახლავთ ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი საერთაშორისო პოლიტეკონომიაში. განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობამ, განვითარების დღევანდელ დონეს მიაღწიეს კარგად ნაცნობი ინდუსტრიალიზაციის გზის გავლის საშუალებით. სამრეწველო ინდუსტრია – ტექსტილი, ავტომობილების და ლითონის წარმოება – წარმოიშვა ტრადიციული ხელსაქმისა და გილდიების სისტემის ნანგრევებზე, რამაც თავის მხრივ ხელი შეუწყო აგრარული საზოგადოებების ურბანულ ფორმებში ტრანსფორმაციას. გლეხები გადაიქცნენ ქარხნის მუშებად. ამ პროცესმა საფუძველი ჩაუყარა, […]