მეცხოველეობის განვითარება თუ ახალი დისკურსი?

ავტორი: გოჩა გუნავა საქართველოს დღევანდელი ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოება მინიმალურადაც რომ არ აკმაყოფილებს ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნებს ახალი ამბავი არ არის. მხოლოდ საქართველოს რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების მოთხოვნა (ყველის გამოკლებით) დაახლოებით შეადგენს 100-150 ათასს ლიტრ რძეს ყოველდღიურად. მისი დაკმაყოფილება თითქმის მთლიანად ხდება იმპორტირებული რძის ფხვნილის სახით. ქვეყანაში, რომელსაც დეკლარირებული აქვს, რომ სოფლის მეურნეობა მისთვის არის […]