დემოკრატია, ლიბერალური დემოკრატია და მათი საფრთხეები

იმისათვის რომ გავერკვეთ მიმდინარე პროცესებში, ვიცოდეთ საით ვიაროთ და რა საფრთხეები შეიძლება გველოდეს, უნდა გავიხსენოთ რას ნიშნავს დემოკრატია.