განვითარება, გლობალიზაცია და ახალი უთანასწორობები საქართველოში

ეს სტატია 2007 წელს გამოქვეყნდა “საზოგადოების კვლევის ცენტრის” კრებულში, გთავაზობთ ხელმეორედ, ვინაიდან აქტუალურობას კვლავ ინარჩუნებს. ევროპული ინტეგრაცია და პოლიტიკის ახალი დღის წესრიგი საბჭოთა კავშირის დაშლისა და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყნის ფართო გაგებით დასავლური ორიენტაცია საზოგადოების მიერ პრაქტიკულად უკამათოდაა მიღებული. თუმცა კი ეს დასავლური ორიენტაცია მრავალგანზომილებიანი ცნებაა, რაც მას გარკვეულ იდეოლოგიურ დატვირთვას ანიჭებს. პირველ რიგში ამ […]