თანამედროვე ინდუსტრიული პოლიტიკა – სწრაფი და მდგრადი განვითარებისთვის

მთავრობამ ღიად და ნათლად უნდა განაცხადოს სურვილი და მზადყოფნა გაატაროს თანმიმდევრული, გრძელვადიანი ინდუსტრიული პოლიტიკა.