რელიგიური, საბაზრო და სეკულარული ფუნდამენტალიზმი, როგორც თანამედროვე კაპიტალიზმის კულტურული ლოგიკა

„ის ვინც ხმას არ იღებს თანამედროვე ლიბერალურ დემოკრატიის კრიზისზე, მას არ აქვს უფლება ხმა ამოიღოს 17 მაისზე.“