ღია წერილი განათლების სამინისტროს

ნახევარ წელზე მეტია შექმნილი და გამოქვეყნებულია უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების რეფორმის კონცეფცია განათლებისა და მეცნიერების რეფორმის სახელმწიფო კომისიის წევრთა გია დვალის, ზაალ კოკაიას, ვაჟა ბერეჟიანის და დავით ლორთქიფანიძის ავტორობით. საზოგადოება ამ დროისათვის არ იცნობს არც ერთ სხვა მეტ-ნაკლებად მოწესრიგებულ ტექსტს, რომელსაც შეიძლება კონცეფცია ან ხედვა ვუწოდოთ. ხოლო არსებულ ერთადერთ კონცეფციასთან დაკავშირებით არ გამოთქმულა მეტ-ნაკლებად სერიოზული შენიშვნები, […]